תקנון מבצע תחרות החיוך הלבן של הימלאיה - הימלאיה | מוצרי טיפוח ויופי מהטבע

אתר היבואן

משלוח לנקודת איסוף בקניה מ 99 ₪ – חינם

משלוח עד הבית בקניה מ 159 ₪ – חינם

משלוח לנקודת איסוף
בקניה מ 99 ₪ – חינם

משלוח עד הבית
בקניה מ 159 ₪ – חינם

 1. מבוא

תקנון זה מפרט את הכללים לעריכת תחרות “החיוך הלבן של הימלאיה (להלן: “התחרות”) באתר Himalayail@co.il או דף הפייסבוק ו/או האינסטגרם של Himalayail (להלן: “האתר”), במועדים ובתנאים שיפורטו להלן (להלן: “התחרות”).

2. הגדרות

 1. “האתר” או “הפלטפורמה” – כמוגדר לעיל
 2. “החברה” – ביבלאנס בע”מ, ח”פ 51-653069-8, מרחוב ביאליק 5 תל אביב, אשר הינה הבעלים והמפעילה של האתר.
 3. “נציג החברה” – מי שימונו על ידי החברה לשמש כנציגיה בקשר לתחרות.
 4. “משתתף” – גולש ברשת האינטרנט לרבות מדיה חברתית אשר קיבל פרסום לגבי התחרות, או נודע לו עליה והחליט להשתתף בה. לצורך השתתפות בתחרות ההגרלה משתתף יזוהה באמצעות כתובת הIP באמצעותה הוא גלש לאתר או דף הפייסבוק שלו.
 5. “הימלאיה” – מותג הקוסמטיקה והטואלטיקה ההודי HIMALAYA
 6. “פרס” – הטבה כפי שיפורט להלן.

3. התחרות – כללי:

במסגרת תחרות החיוך הלבן של הימלאיה יוזמנו לקוחות לעשות שימוש במשחת השניים המלבינה של הימלאיה ולאחר מכן להעלות לפלטפורמה תמונות של חיוך שלהם עם משחת השיניים של הימלאיה. לאחר העלאת התמונות יצברו התמונות שהועלו לייקים / רגשות של לקוחות אשר יבקרו בפלטפורמה. התמונות אשר יצברו את כמות הלייקים / רגשות הגדולה ביותר עד למועד סיום התחרות (בהתאם לתנאים שיפורטו להלן) יזכו בפרסים אשר מפורטים להלן.

מטרת התחרות הינה להוות תחרות ברוח טובה, ספורטיבית והוגנת של תמונות חיוכים של לקוחות אשר השתמשו במשחה המלבינה של הימלאיה.

4. השתתפות בתחרות:

כל משתתף יהיה רשאי להשתתף בתחרות פעם אחת. משתתף יזוהה באמצעות משתמש האינסטגרם ו/או הפייסבוק שלו ובאמצעות מילוי פרטיו ככל שיידרש על ידי החברה.

לעובדי ומנהלי החברה, לספקיה ולנותני שירותים לחברה, למקורביהם ולמשפחותיהם יהיה אסור להשתתף בתחרות.

5. פרסום התחרות:

החברה תפרסם את דבר התחרות באמצעי פרסום שונים לפי שיקול דעתה, לרבות ניוזלטרים, הודעות טקסט, פרסומים במדיה חברתית ובאונליין וכיו”ב. בפרסומי החברה יהיה קישור לתקנון התחרות אשר יפורסם על ידי החברה באתר החברה.

6. השתתפות תקינה:

המשתתפים רשאים להעלות אך ורק תמונות וקבצי מדיה אשר הינם בעלי הזכויות המלאות בהם ואשר הינם שלהם. בעצם העלאת תמונה משתתף מאשר כי הוא בעל זכויות היוצרים המלאות בתמונה והוא רשאי להעלותה באתר התחרות.

ההצבעות לתמונות ייעשו על ידי מצביעים שונים, ובלבד שכל מצביע לא יוכל להצביע יותר מפעם אחת לאותה תמונה.

החברה תהיה רשאית לא לאפשר השתתפות של מתחרים ו/או למחוק את תמונתם והודעות שלהם מהאתר (האמור להלן בהקשר של תמונה ו/או ההודעה חל גם על כל הודעת טקסט ו/או תגובה ו/או קול ו/או לינק ו/או מדיה אחרת) ו/או לפסול את זכיית מתחרים, לפי שיקול דעתה המלא, לרבות במידה ו:

 1. התמונה ו/או ההודעה שלהם בעלת אופי מיני ו/או פוגע ברגשות הציבור ו/או אינו מכובד.
 2. התמונה שלהם אינה מתיישבת עם מטרות המבצע, דהיינו אינה תמונה של חיוך ו/או מעידה על כך שלא מדובר בשימוש במשחה מלבינה של הימלאיה.
 3. התמונה ו/או ההודעה שלהם מקדמת מותגים שאינם הימלאיה.
 4. המשתתף העלה יותר מתמונה אחת
 5. המשתתף אינו אדם פרטי הניתן לזיהוי ו/או המשתתף העלים או שינה את פרטיו.
 6. המשתתף השתמש בתמונה של מישהו אחר ו/או תמונת רשת ו/או תמונה שאינה שלו.
 7. בוצעו הצבעות מלאכותיות ו/או יזומות לתמונה באמצעים פסולים – כגון תשלום או מתן כל הטבה אחרת עבור הצבעות, הצבעות של בוטים ומשתתפים שאינן אמיתיים וכד’. החברה תהיה רשאית לפסול חלק מהקולות שאינם כשרים כאמור לעיל, ובמידה וסברה כי למשתתף יד בצבירת הקולות הפסולים /ו/או הוא ידע עליה ולא הודיע על כך לחברה, תהיה רשאית החברה לפסול את המשתתף והכל לפי שיקול דעתה המלא.
 8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במניין המצביעים לתמונה, החברה גם תהיה רשאית לפסול הצבעות אשר הינן כפולות ו/או אשר הושגו באמצעים לא כשרים, בין השאר כמפורט לעיל.
 9. המשתתף נהג באופן לא הוגן, אשר היקנה לו יתרון לא הוגן לעומת מתחרים אחרים.
 10. האמור להלן הינו רשימה חלקית ויחול על כל הנובע ומשתמע מהאמור לעיל, אשר מטרתו מנוגדת למטרות המבצע ו/או פוגעת בהוגנות התחרות.

האמור לעיל יבוצע לפי שיקול דעתה המלא של החברה, בהתאם לפרטים שהובאו לידיעתה ומבלי שיקנה לכל משתתף אחר זכות כלשהי.

7. הזוכים בתחרות:

הזוכים בתחרות יהיו משתתפים אשר השתתפותם בתחרות תקינה ולא נפסלה על ידי החברה כאמור בסעיף 6 לעיל ואשר הקולות המצביעים לה לא נפסלו בהתאם לשיקול דעת החברה כאמור בסעיף 6 לעיל.

המשתתף אשר תמונתו קיבלה את מספר הלייקים / רגשות הגבוה ביותר הינו הזוכה הראשון בתחרות, ואחריו ידורגו בעלי כמות הלייקים / רגשות הנמוכה יותר, בהתאם לכמות הלייקים בה זכו. במידה ומשתתף נפסל לפי החלטת החברה, יבוא במקומו המשתתף הכשר הבא.

 תוך 10 ימי עבודה ממועד סיום התחרות תכריז החברה באתר על הזוכים בתחרות (להלן: “מועד פרסום התוצאות”).

ערעורים על תוצאות התחרות ניתן להגיש, וזאת בפניה בכתב בלבד, אשר הגיעה לנציג החברה תוך 4 ימים ממועד פרסום התוצאות. הוגש ערעור לאחר מועד זה, תהיה החברה רשאית להתעלם ממנו, אלא אם סברה כי בנסיבות שהועלו בפניה יש לפסול את זכייתו של אחד הזוכים. פסילת זכייה תיעשה עד ולא יאוחר מ-30 יום ממועד פרסום התוצאות.

במידה ויהיה תיקו בכמות ההצבעות של מתחרים שזכו בפרסים תהיה החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, להוסיף פרסים ו/או להאריך את ההצבעה בעוד מספר ימים נוספים לפי החלטת החברה.

8. פרסים, הזכייה בפרסים ואופן הניצול שלהם:

הזוכים בתחרות יזכו בפרסים הבאים:

 1. פרס ראשון – כרטיס טיסה זוגי הלוך וחזור מישראל לשדה התעופה בבנגלור, הודו וביקור באקדמיה של הימלאיה.
 2. פרס שני ושלישי – זכות לרכוש מוצרי הימלאיה ממגוון  החברה במועד הזכייה בסכום של 1000 ₪ (לפי המחיר המלא באתר, לפני כל הנחות ו/או הטבות, לרבות הנחות אתר).
 3. פרסים למקום רביעי עד עשירי – 12 משחות שניים מלבינות של הימלאיה לכל זוכה. המשחות יישלחו על ידי החברה לכתובתו של הזוכה.
 4. הערה: כרטיסי הטיסה יהיו במחלקת תיירים, ללא תוספות מיוחדות (מטען וכיו”ב), הטיסות יהיו עם עד 2 עצירות ביניים, לפי שיקול החברה. מועד הטיסה יתואם עם חברת הימלאיה והזוכים. הזוכים יידרשו לשתף פעולה עם החברה בתיאום מועד הטיסה. הזכות לניצול הטיסה תעמוד לרשות הזוכה לתקופה של עד 9 חודשים ממועד הזכיה.

9. תקופת התחרות:

התחרות תתחיל ביום 1/11/22, או במועד מאוחר יותר שייקבע על ידי החברה (להלן: “מועד פרסום ההגרלה”) ותסתיים במועד אשר ייקבע על ידי החברה ואשר יהיה לא יאוחר מ-120 יום ממועד פרסום התחרות. החברה תהיה רשאית להאריך את מועד סיום התחרות, ב30 יום נוספים לאחר המועד הראשון שפורסם על ידי החברה, ובלבד שפרסום הארכת המועד יהיה לפחות 15 יום לפני תום המועד הראשון שפורסם.

10. זכויות יוצרים:

בעצם העלאת תמונות ותכנים באתר, מאשרים המשתתפים כי הינם בעלי זכויות היוצרים והשימוש המלאות בתמונות ובתכנים.

המשתתפים מאשרים ומקנים לחברה, ללא כל תמורה נוספת, את הזכות להציג את התמונות והתכנים באתר שלה ובפרסומיה השונים. כמו כן, הזוכים מקנים לחברה את הזכות לפרסם את זכייתם וכן תמונות ותכנים שלהם הנוגעים לזכייה, לביקור במשרדי הימלאיה וכל הקשור בכך.

11. הגנת תום לב לחברה:

כל עוד החברה נהגה בתום לב במילוי תפקידיה ובהתנהגותה בקשר לתחרות, יהיו המשתתפים מנועים מלתבוע אותם בגין כל נזק ו/או עוגמת נפש שנגרמו להם בקשר לתחרות, לרבות בקשר להחלטות החברה בקשר לפסילה (או אי פסילה) של משתתפים ו/או קולות ולרבות בקשר עם אי זכייה בתחרות.

12. כללי:

כל הנאמר בלשון זכר הינו גם בלשון נקבה וכל הנאמר בלשון יחיד או גם בלשון רבים והכל לפי הקשר הדברים והמשתמע מהם.

בברכה,

ביבלאנס בע”מ
ח”פ 51653069-8
ביאליק 5 תל אביב
דוא”ל: michael@newcinema.co.il
טלפון: 052-6787724