תקנון אתר אינטרנט

אתר Himalaya Wellness להלן: “האתר” המופעל ע”י ביבלאנס בע”מ (להלן: "החברה"), משמש כחנות לתוספי מזון, מוצרי בריאות ומוצרי קוסמטיקה לשימוש אישי עבור ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין האתר. עקב כך, הנך מתבקש/ת לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

אודות המכירות

ההזמנה מתאפשרת מעל גיל 18 בלבד.
האתר מאפשר לך לרכוש תוספי מזון, מוצרי בריאות ומוצרי קוסמטיקה וכו’, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים .כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. המחירים באתר כוללים מע”מ .
התמונות המוצגות באתר לצורך המחשה בלבד ואינן מחיבות את האתר. המחירים והמבצעים באתר עד גמר המלאי ו/או ניתנים לשינוי ע”י האתר ללא הודעה מוקדמת לגולש.
יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר הרישום שנרשם במחשבי האתר, יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. אין החזר כספים או זיכויים לאחר רכישה אלא אם הוחלט אחרת ע”י החברה .

אספקת/הובלת המוצרים ותשלום עבורם

ניתן לקבל במשלוח כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך עד 14 ימי עסקים, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
אספקת המוצרים הנרכשים באתר תעשה ע"י חברת שליחויות. יש גם ללקוח אפשרות לאסוף את המוצר בעצמו. התשלום עבור המשלוח/ההובלה יצטרף לתשלום עבור המוצר ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא .
התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי באתר (או טלפונית).
זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג)
האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם האתר. אספקת המוצרים מותנית בזמינותם במלאי האתר. במידה והוזמן מוצר אשר אזל מהמלאי, יסופק מוצר תואם/חלופי בתאום מראש עם המזמין., או שהמזמין יזוכה בעלותו.

ביטול הזמנה

זיכוי על החזרת מוצר יינתן רק תוך 14 יום מיום הרכישה בכפוף להחזרת המוצר למשרדי האתר על ידי הקונה ועל חשבונו ורק אם המוצר לא נפתח, למעט תוספי מזון עליהם לא ניתן לקבל החזר לפי חוק.

כשרות לשימוש באתר

כל משתמש רשאי להשתתף באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
בעצם השימוש באתר מצהיר המשתמש כי הוא עומד בכל התנאים המצטברים הנ"ל.

אחריות, אבטחה, פרטיות

על מנת להשלים את הקנייה ,על הלקוח למסור את פרטיו האישיים; שם , מס תעודת זהות, כתובתו, מספר טלפון, כתובת הדוא”ל ומספר כרטיס האשראי שברשותו. בעצם מסירת הפרטים מאשר המשתמש איסופם על ידי האתר ושמירתם במאגרי המידע שלו. פרטי כרטיס האשראי, יישמרו באמצעות קניה מאובטחת במחשבי חברת הסליקה של האתר.
האתר ו/או מי מטעמו נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש יישמרו במאגר המידע של החברה.

מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרות האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי האתר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, ככל שייגרם, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. האתר מתחייב כי לא יעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש לרבות דיוור באמצעי המדיה השונים, לרבות באמצעות מסרונים והודעות דוא"ל, בהתאם להוראות כל דין ולקבוע בתקנון זה להלן.

משתמש רשום באתר הינו משתמש אשר אישר לשלוח אליו חומר פרסומי ו/או לא הודיע כי אין הוא רוצה לקבל חומר פרסומי כאמור ו/או לא ביקש להסיר את עצמו ו/או את פרטיו מרשימות הדיוור של האתר. משתמש רשום רשאי לבקש להסיר עצמו מרשימת הדיוור עוד בטרם קבלת דיוור, או לאחריו, באמצעות פניה לשרות הלקוחות של האתר אשר פרטיו מופיעים בסיפא לתקנון זה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בפרט, כי האתר מהווה שלוחה של פעילות של קבוצת החברות קולנוע חדש בע"מ, בעלת רשת החנויות WeShoes ויבואנית של מותגי הנעלה, תיקים, אביזרי אופנה, טיולים ואחרים נוספים (חברת קולנוע חדש וכל חברות הבנות שלה בה היא בעלים של לפחות 50% יקראו להלן "קבוצת קולנוע חדש"). בעצם אישורו של המתשמש למסור את פרטיו ו/או לקבל דיוורים מאת החברה ו/או האתר, המשתמש מאשר קבלת דיוורים מאת קבוצת קולנוע חדש וצירופו לרשימות הדיוור של קבוצת קולנוע חדש (לרבות הודעות מדיה, הודעות טקסט וניוזלטרים). המשתמש יהא רשאי לשלוח הודעת סירוב לקבלת דיוור ישיר ו/או דברי פרסומת כאמור, בכל עת, דרך כלל או מסוג מסוים, בהתאם להוראות חוק התקשורת בעניין משלוח הודעת סירוב.

האתר והחברה מצהירים ומבהירים כי האתר משתמש בCookies (עוגיות).

“Cookie” הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירך על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או לבצע פעילות כלשהי עליו. מטרת השימוש ב- Cookie היא ששרתי האתר יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש באחד השירותים, וכאשר הינך מבקר באתרים אחרים.
בהסכמתך לתנאי השימוש באתר, הינך מתיר לאתר ל"השתיל" Cookie על מכשירך, להשתמש במידע האגור ב-Cookie, ולזהותך על פיה.
המשתמש יהיה רשאי להסיר את הCookie בכל שלב באמצעות האמצעים הנתונים במכשירו.

אחריות

א. ההחלטה אלו מוצרים לרכוש ומידת התאמתם לרוכש הינה בשיקול דעתו של הלקוח והחברה לא תהיה אחראית לכך בשום צורה.
ב. החברה אחראית כלפי הלקוח לטיב המוצרים הנרכשים על ידו, במידה והשימוש במוצרים נעשה בהתאם להוראות השימוש, לתקופה הנקובה ( להלן – תקופת האחריות( שאורכה הוא 30 ימים ומתחילה ביום הרכישה.
ג. בתקופת האחריות תחליף החברה, ללא תשלום, מוצר שלפי בדיקתה ושיקול דעתה הינו פגום.
ד. במידה ולא קיים המוצר או נפסק ייצורו תיתן החברה מוצר אחר שווה ערך כספי (בטווח של 10%) למוצר הפגום .
ה. אחריות החברה הינה כלפי הלקוח המקורי ואינה ניתנת להעברה לצד שלישי. אחריות תינתן רק בצירוף חשבונית רכישה.

הגבלת אחריות

החברה אינה אחראית לנזק תוצאתי או נסיבתי או לאובדן רווח הקשורים במישרין או בעקיפין למוצר .אין כל התחייבות מצד החברה בכל הקשור להתאמת המוצר למטרה מסוימת. אין לייחס תכונות רפואיות לתכנים שבאתר, במידה ונדרשת התייעצות רפואית לגבי מוצר על הלקוח לפנות לרופא מוסמך.

שירות לקוחות

כל שאלה לגבי המוצרים המוצגים באתר כולל שאלות הנוגעות למידע על המוצר, אחריות וכיו"ב, ניתן לפנות לחברה לפי הפרטים הבאים:

שם החברה: ביבלאנס בע"מ
מספר ח"פ: 51-653069-8
טלפון: 052-6787724
דואר אלקטרוני: himalayailcs@gmail.com
כתובת: ביאליק 5 תל אביב (אצל קולנוע חדש)
שעות פעילות: ימים א עד ה מ-9.00 ועד 17.00, למעט ערבי חגים וחגים.

נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בשעות הפעילות, בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

שונות

רק לבתי המשפט באזור תל אביב תהא הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר.
האמור בתקנון זה לגבי האתר ו/או החברה הינו תחליפי ומתייחס לפי העניין לכל אחד מהם.
התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 1/4/2022 וניתן לשינוי בכל עת ע”י החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

קנייה מהנה! משפחת Himalaya

מקרא תקנון

דילוג לתוכן